Rökning & Nedskräpning

06 februari 2014 Gällande rökning så är det inte tillåtet att kasta fimpar, särskillt inte från balkonger eller fönster.

Det är inte särskillt kul att se högar av fimpar vid portar etc, särskilt inte nu när ombyggnationen är färdig på delar av vårt område. 

Det påverkar även hur eventuella bostadsköpare tänker när de kommer på visningar och ser hur vår yttre miljö skändas.  

Nedskräpning leder till en negativ spiral. Skräp föder skräp, som leder till klotter och skadegörelse, som i sin tur leder till otrygghet. 

Ett flertal studier visar att människor uppfattar det som mer acceptabelt att slänga skräp på en plats som redan är nedskräpad. Till slut förlorar vi respekten för platsen och den skräpiga platsen upplevs som otrygg.

Fimparnas filter har en lång nedbrytningstid på mellan 1-5 år och innehåller tungmetallen kadmium som lagras i allt organiskt.

Så fr.o.m nu hoppas vi från styrelsen att alla medlemmar börjar värna om vår gemensamma egendom genom att inte skräpa ner och förstöra för oss själva!

  • 192.jpg
    192.jpg
  • 193.jpg
    193.jpg
  • 194.jpg
    194.jpg