Vattenläcka repareras utanför Stamg. 3 - Pågår

12 april 2021 Del av Stamgatan är avstängd för fordonstrafik

En vattenläcka uppstod för några veckor sedan utanför Stamg. 3.

Just nu pågår jobbet med att laga det trasiga röret mellan Stamg. 3 och Coop, för att kunna utföra den slutliga reparationen av läckan. Detta jobb kommer att ta ca 3 veckor att utföra. 

Fordonstrafiken kommer att få använda andra infarter för att komma dit man ska.
Vill man nå högre nummer än 2 eller 1-3 med bil får man köra in från Stamgatan 89, 90 eller via Sjöholmsvägen.

Det innebär också att alla leveranser till COOP kommer att ske till butikens baksida. En baksida som ibland används som parkering när man lämnar barn på FSK Treklövern, springer in på COOP eller äter lunch på Lorans.

Undvik det, AIMO park kommer att förstärka bevakningen i området under tiden för reparationsarbetet dessutom kommer lastbilarna till COOP att behöva allt svängrum dom kan få.

 
  • Vid Coops lastkaj
    Vid Coops lastkaj