Stickprovskontroll av fönster och balkongplattor

01 juli 2020 Inför kommande fasadrenovering, pågår just nu en stickprovskontroll av ca 80 lägenheter. Se nedan. Man kollar i detta läge fönster och balkongplattans kondition.