Avgiftshöjning fr.o.m. 1/1 2020

27 december 2019 Ökade kostnader för underhållsarbeten under nästa år och framåt har gjort att vi måste öka intäkterna.

Fr.o.m. 1/1 2020 höjs våra avgifter med 1%.  Samtidigt höjs alla p-platser med 20:-.