Liggande stammar - status

31 oktober 2021 Viss lukt från reliningsarbetet kan förekomma. Detta är sällsynt men skulle det vara så, så kan ni självklart vädra bort ev. lukt. Lukten är helt ofarlig. Vid frågor kontakta Stockholm Relining Andreas info@stockholm relining.se

Håltagning har påbörjats i 'elefanthuset', Stamg. 59-63. Därefter fortsätter håltagningen på Stamg. 65-69.
Borrningen kan tyvärr tidvis upplevas som störande.

Själva håltagningen i källaren kommer att hålla på i några veckor. Jobbet med att byta/relina 
liggande stammarna ska var klart innan jul, om planen håller.

Sedan fortsätter jobbet med håltagning på Stamg. 47-57, samt 50-58.

Informationslappar ska vara uppsatta på anslagstavlan i porten.