Motioner till årsstämman

15 februari 2021 Senast 28 februari kl 24.00 2021!

Är det något du vill förändra i föreningen? Då är det redan nu bra att börja fundera på motioner till stämman.
En motion skall innehålla ett konkret förslag, samt tydligt ange ett förslag till beslut som stämman skall ta ställning till. Motioner lämnas i fastighetsskötarnas brevlåda Stamgatan 48 eller skickas med e-post till: styrelsen@hsbostberga.se Det är viktigt att motionen innehåller ett konkret förslag samt förslag till beslut. Glöm inte att skicka in i tid samt att motionen är undertecknad av minst en medlem, (namn + lägenhetsnummer).

Mall för motion, se nedan.

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 28 februari kl 24.00 2021. Om du skickar in den med e-post så måste den skickas in som en bifogad fil då motionen måste vara undertecknad. 

Mall för motioner