Förtydligande ang. ohyra/skadedjur

10 november 2021 Hittar du skadedjur i din lägenhet/ditt källarförråd eller i allmänna utrymmen i huset, ska detta anmälas. Se mer nedan.

 

Gäller det din lägenhet/förråd: Kontakta Anticimex

Gäller det allmänna utrymmen: Gör en felanmälan till Riksbyggen

Läs här