Grävarbeten vid husen

13 maj 2020

Lite varstans i vårt området, har det gjorts en del grävarbeten den sista tiden.

Detta beror på att det hittats fukt/vatten vid husgrunden. Därför måste grävarbeten
göras för att hitta orsaken, för att sedan åtgärda problemet.

Detta kan tyvärr innebära oljud för de som bor i närheten. Vi hoppas ni har förståelse
för detta!