Tvättstugorna - viktig information

14 november 2020 Största antalet mail som kommer till styrelsemailen, handlar om dålig städning av tvättstugan

Detta är helt oacceptabelt! När en medlem ska tvätta och kommer in i tvättstugan och finner den ostädad, skall detta felanmälas till felanmälan@riksbyggen.se, gärna med bifogat foto.

Det är riktigt respektlöst mot nästa som skall tvätta, att lämna tvättstugan i ostädat skick!

Läs igenom vad som gäller ang. tvättstugan, så eventuella oklarheter blir lösta.