Oförändrad tomträttsavgäld

25 augusti 2016

Föreningen äger husen vi bor i, men inte marken de står på. Föreningen betalar varje år drygt tre miljoner till Stockholms Stad i tomträttsavgäld. En positiv ekonomisk nyhet är att denna avgift kommer att vara oförändrad fram till 2028. Många andra bostadsrättsföreningar har drabbats av stora höjningar.


Till nyhetslistan