Totala planeringen - ventilation låghus

12 mars 2024 Här kommer totala planen för ventilationsprojektet för låghusen. Etapp 1, Stamg. 47-49 pågår just nu.
Totala planeringen - ventilationsprojekt låghus