Eldningsförbud

13 augusti 2018

Länsstyrelsen är den myndighet som fattar beslut ang. eldningsförbud.

All grillning ska ske med stor försiktighet och du har alltid eget ansvar för grillningen. Länsstyrelsen avråder i sammanhanget från att använda engångsgrillar.

Det är dock fortsatt generellt eldningsförbud.

Mer information finns i nedan länk:

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-07-25-eldningsforbud-i-stockholms-lan.html