Rensning i cykel- och barnvagnsrum 2018

14 november 2018 Nu är det verkligen dags att rensa ur gamla cyklar, barnvagnar etc. Etapp 1: påbörjas V49 3-7/12 Etapp 2: påbörjas V50 10-14/12

I våra cykel- och barnvagnsrum, får endast förvaras cyklar, barnvagnar, rullatorer, som är funktionsdugliga. Annat, som pulkor, leksaker etc. skall ej förvaras i dessa rum.

Innan rensningen påbörjas, sätts lappar med information upp i alla portar. Se nedan bilagor.
Ett undantag finns: Stamg. 59-61, vån. 5, kommer det ej att rensas i cykel-/barnvagnsförråden, p.g.a. att hissen renoveras.

För att cyklar, barnvagnar, rullatorer ska få stå kvar i dessa förråd efter rensningen, sätt en ifylld remsa (med år 2018) synligt på cykeln etc. Obs! remsan måste vara ifylld med namn, portnr., och lägenhetsnr.

Skulle uppmärkning av cykel etc. missas, gör en felanmälan: tel. 0771-860860, för att få tillbaka er ägodel.