Ändringar i passersystemet

18 juni 2017 Nu kan medlemmarna ordna lösenord genom att gå in på bokning.morkullan.nu

Föreningen har ett elektroniskt bokningssystem för tvättrummen, bastun och övernattningsrummet som vi kan nyttja antingen genom att blippa in med nyckelbrickan mot terminalen i tvättstugan eller genom att logga in via bokning.morkullan.nu. I dagsläget har alla lägenheter ett statiskt användarnamn med samma lösenord. Nu har vi fått möjlighet att också lägga in bostadsrättsinnehavares mailadress och aktivera en funktion där användaren själv kan byta sitt lösenord eller få det mailat till sig om man glömt det. Ändringen påverkar inte inloggningen via nyckelbrickan i tvättstugan. Styrelsen kommer därför göra följande ändringar som börjar gälla idag 12 juni.

1. Användarnamnen ändras till lägenhetsnummer enligt föreningens nummerserie 1-283 som också finns angiven på en liten bricka utanför din lägenhetsdörr.

2. Aktivering av funktionen där medlemmarna kan byta lösenord själva i inloggat läge och få det mailat till sig om man glömt det
3. Den emailadress styrelsen fått av er vid er inflytt eller senare läggs in.