Vad hände på balkonggruppens infomöte?

21 december 2016 I onsdags genomfördes ett informationsmöte med Balconas representant Alexander Pishkoo.
Alexander informerade allmänt om hur processen med bygglov går till, vilka byggnationsalternativ som finns, utformning m.m. Balkonggruppen kommer nu i samråd med styrelsen diskutera mer i detalj hur vi ska driva processen men förhoppningen är att kunna genomföra en extrastämma i första kvartalet 2017.
 
Vill du ha en balkong och kan tänka dig att lägga en timme eller två på att hjälpa till med detta är du mer än välkommen att skicka ett mail till balkonger@morkullan.nu