Omförhandling av fyra av föreningens lån

01 augusti 2017 Av föreningens sex lån har fyra stycken varit uppe för omförhandling under våren.

Föreningens kostnader sjunker med 90 tkr under de kommande 12 månaderna och lär innebära ett positivt resultat mot budgeten som räknade med nya räntor på nivån 1,50%.

Ett lån på c:a 8 Mkr har bundits på två år hos Nordea till en ränta på 0,90%, ned från 2,22%.

Två lån på totalt c:a 23 Mkr för förlängts hos Handelsbanken med oförändrad rörlig ränta 0,45%.

Ett lån på c:a 4 Mkr har flyttats från Nordea till Handelsbanken med rörlig ränta 0,45%, upp från 0,09%. Nordea kunde inte matcha Handelsbankens ränta.