Nästa uppdatering om tvättstugan

08 september 2021 Tvättstugan kommer ej att kunna öppnas temporärt utan styrelsen jobbar vidare med att hitta en temporär lösning som fungerar. Styrelsen återkommer när mer info finns i närtid!

Arbetet med tvättstugan fortgår så fort det bara är möjligt. Det kommer tyvärr inte vara möjligt att öppna tvättstugan temporärt som tidigare förhoppningar var. Efter vidare utredning är det fastslaget att taket är i så dåligt skick att en skyddsstämpning inte kan garantera att taket inte rasar in och det är därför inte möjligt att öppna tvättstugan tillfälligt. Tvättstugan kommer vara stängd tills taket har renoverats och balkarna bytts ut. Återigen så var det ingen utveckling som någon av parterna (konstruktör, entreprenör eller föreningen) förutsåg och vidtog åtgärder på förhand för att säkerställa driften av tvättstugan under projektet.

Styrelsen med hjälp av Peter arbetar på en tillfällig lösning och kommer dela information så snabbt det går om en temporär lösning. Olika tillfälliga lösningar har undersökts sen i fredags och arbetet har fortsatt under måndagen och tisdagen.

Styrelsen har hört av sig till två företag som arbetar med hämtning/utkörning av tvätt som har gett föreningens medlemmar varsin rabattkod att nyttja vid ett tillfälle. Koderna är rabatt på 200 kr respektive 100 kr. Styrelsen ger ingen garanti för någon av tjänsterna utan de nyttjas på egen risk och rabattkoderna är ett försök att underlätta situationen något. Rabattkoderna finns i föreningens Facebookgrupp och om du saknar Facebook men är medlem i föreningen kan du maila info@morkullan.nu för tillgång till rabattkoderna.

Styrelsen återkommer snarast med uppdatering och information avseende tillfällig tvättstuga.