Medlemsenkät 2016

04 januari 2016 Styrelsen tar fram en medlemsenkät varje år för att medlemmarna på ett enkelt sätt skall kunna komma med feedback och synpunker på styrelsens arbete och förvaltningen av fastigheten.

Enkäten har tagits fram av oss i styrelsen för att bilda oss en uppfattning om vad vi medlemmar tycker om föreningens olika funktioner. Samtidigt är det en möjlighet att fånga upp förslag till förbättring.

Enkäten tar bara ett par minuter att fylla i.

Eftersom svaren kan bli vägledande för styrelsens arbete tar vi endast emot ett svar per lägenhet och kräver därför identifiering för att säkerställa det. Identifieringen tas bort innan betygsvaren sammanställs och publiceras. Textsvaren diskuteras av styrelsen på ett styrelsemöte.

Senaste svarsdatum är 2016-01-17.

Se sammanställning av gamla enkäter här.

Gå till enkät för 2016.


Till nyhetslistan