Kallesle till extra-stämma!

25 september 2021 KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MORKULLAN I STOCKHOLM

Sista dag att avlämna poströst: torsdagen den 28 oktober 2021.

Föreningsstämman kommer att genomföras fredagen den 29 oktober 2021 genom poströstning. Vid detta tillfälle kommer medlemmarnas poströster att räknas och stämman kommer att protokollföras. Föreningens medlemmar kommer inte att få möjlighet att närvara i stämmolokalen.

Styrelsen i HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm har vid sitt styrelsemöte den 21 september 2021, beslutat att extra föreningsstämma ska genomföras med enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget genomförs på ett sådant sätt att risken för smittspridning av coronaviruset minimeras. För att minska smittspridningen har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att en föreningsstämma ska genomföras med enbart poströstning.