Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022

06 april 2022

Ordinarie föreningsstämma hålls onsdagen den 20 april 2020 kl. 19.00 i Cybergymnasiet aula som finnes på adress: Vanadisvägen 9B.

Se nedan för kallelse med dagordning och övriga dokument.

Obeservera: Glöm inte att ta med legitimation till stämman.

 

Vill du veta mer om hur en stämma fungerar kan du läsa mer om det i avsnittet: 

Så här fungerar en stämma