Uppdatering renovering uppfarter

26 augusti 2018 Planering av renoveringen har påbörjats.

Styrelsen har påbörjat planeringen inför arbetet att utvidga och asfaltera om uppfarterna från Birger Jarlsgatan och Frejgatan. Syftet är att göra plats för fler bil- och cykelparkeringar. Mer information kommer.