Inga planer på grindar till Arvids terrass

30 mars 2017 Det har diskuterats att installera grindar till Arvids terrass men planerna har lagts ner

Orsaken till detta är att det skulle innebära en stor kostnad att installera grindarna, vilket gjorde att styrelsen bedömde att installerandet inte var motiverat.