Renovering av tak till tvättstugan - Uppskjuten start

23 februari 2021 Starten för renovering av taket har blivit uppskjuten på grund av att det krävs handlingar från Stockholm stad som inte har varit tydligt. Troligen förskjutning med 4-8 veckor.

När vi har renoverat tvättstugan så har det kommit fram att balkarna som håller uppe taket till tvättstugan är undermåliga. Dessa har snart 100 år på nacken vilket gör detta förklarligt, men ändå något som behöver åtgärdas.

Har ni några frågor gällande projektet hänvisas dessa till info@morkullan.nu