Aktuella förvaltningsprojekt

31 januari 2017 Styrelsens förvaltningsgrupp berättar om statusen i ett antal förvaltningsprojekt
  • Föreningen har startat med upphandling och arbete om fasadrenovering, vilket kommer att ske etappvis. Arbetet kommer troligtvis kunna pågå under en treårsperiod. I dagsläget pågår en upphandling och föreningen har anlitat en konsult som ska driva arbetet för föreningens räkning.
  • Föreningen håller på att upphandla arbete om att göra om uppfarterna från Birger Jarlsgatan och Frejagatan. I samband med undersöker vi om vi kan skapa fler parkeringsplatser och cykelparkeringar.
  • Föreningen har beslutat att bordlägga frågan om renovering av tvättstugan pga tidsbrist. Det pågår ett arbete om att byta ut ventilationen i vissa av våra hyreslokaler eftersom det uppstod ett antal anmärkningar när ventilationen besiktades.