Skyltar om privat område

16 maj 2017 Skyltar om privat mark finns nu uppe vid ingångarna

För att minska risken att obehöriga tar sig in på föreningens område, både till fots och i form av felparkerade bilar, har styrelsen satt upp skyltar om privat mark. Skyltarna sitter vid ingångarna vid Birger jarlsgatan, Frejgatan och Valhallavägen.