Sanna lämnar styrelsen

19 maj 2016 Kort efter årsstämman fick styrelsen ett återbud.

Efter årets stämma var styrelsen fullsatt men Sanna Karlsson valde kort därefter att lämna då hon behövde prioritera jobb och studier. Av 11 valda kvarstår således 10 ledamöter. Styrelsen bedömer inte att fyllnadsval behövs i nuläget.