Sortering av matavfall

12 september 2016 Att sortera matavfall är billigt, ekologiskt och fräscht.
Sopkärl
Styrelsen uppmanar alla medlemmar till att sortera sitt matavfall i avsedda kärl, då detta inte bara sänker föreningens kostnader utan också är ett mer ekologiskt och fräschare alternativ till den traditionella matavfallshanteringen.
 
Vid uppgång A, vid trappan upp till gården finns två bruna soptunnor. Där kan du slänga ditt matavfall i stället för att lägga det i de vanliga undermarkbehållarna. Att slänga matavfallet separat är miljövänligt eftersom matavfallet kan återvinnas till biogas och biogödsel. Det är även ett bra sätt att få ner föreningens sopkostnader eftersom utsorterade matrester är i princip gratis Dessutom har matrester en tendens att lukta, vilket gör det smidigt att kunna slänga en liten pappåse med matrester utan att behöva vänta på att man fyller en hel plastkasse.
 
För att kunna slänga ditt matavfall behöver du lägga det i en brun papperspåse som du sedan slänger i soptunnan. Påsarna finns att hämta i vårt källsorteringsrum, invid den lilla trappa som finns i rummet. Där finns också gröna korgar att hänga på insidan av dörren till diskhon och ställa påsen i.
 
Lycka till med sopsorteringen!