Summering av medlemsenkät

28 mars 2015 Årets enkät fick 38 svar jämfört med föregående års 44. Vi summerar här en del av synpunkterna och ger styrelsens kommentarer.

En sammanställning av de senaste årens betyg finns att läsa här.

Styrelsens arbete är fortfarande uppskattat. Informationsspridningen via Facebook, hemsida och nyhetsbrev nämns som särskilt positivt.
Många känner inte till eller har inte varit i kontakt med HSB Servicecenter. Medlemmarnas svar i enkäten vittnar om att föreningens organisation är otydlig. Flera svarande blandar ihop HSBs servicecenter med våra förtroendevalda styrelseledamöter som är ideellt engagerade medlemmar som bor i huset.

Snöröjningen fungerar bra men halkbekämpning undermålig.
Styrelsens snöröjningsansvariga har pratat med snöröjarna och vidarebefordrar synpunkterna. En instruktion för hur snöröjningen går till och vilken nivå medlemmarna kan förvänta sig skall publiceras på föreningens hemsida.

Källsorteringsrummet är fortfarande mycket uppskattat. Bättre skyltning efterfrågas.
Styrelsen arbetar sedan tidigare med ny skyltning.

Städningen har blivit bättre men det slarvas i hörnen. Medlemmar irriterar sig fortfarande på andras sopor, dörrmattor och barnvagnar i trapphusen.
Styrelsen har vidarebefordrat medlemmarnas synpunkter till städfirman som tagit till sig av kritiken. Styrelsen har under året gjort en räd för att rensa bort samtliga saker i trapphusen. Städfirman har utrustats med lappar att lägga i brevlådorna hos medlemmar som ställer ut sopor eller mattor.

Medlemmarna tycker att grannarna är dåliga på att städa efter sig i tvättrummen.
Styrelsen ser att det finns en del irritation kring maskiner som går sönder och igensatta tvättmedelsbehållare. Orsaken kommer utredas.

Bastun används av få och flera undrar om ytan inte kan nyttjas till något bättre.
Tvättstugan kommer förmodligen göras om från grunden inom några år. Det är därför inte aktuellt att riva ut bastun. Ett förslag handlade om att införskaffa enklare gymutrustning till samlingssalen. Styrelsen skall undersöka intresset hos medlemmarna.

Medlemmarna har varit nöjda med Ownit men ser Bahnhof som en ännu bättre leverantör.
Flera medlemmar efterfrågade uppgradering till 1000 Mbit som nu möjliggörs av Bahnhof. Enkäten har inte fångat upp missnöjet kring Bahnhofs strul under de första 3 veckorna i mars.

Fastighetsförvaltare Peter Jansson är fortfarande mycket uppskattad bland medlemmarna.
Och även av oss i styrelsen!

Trädgården anses viktig och trädgårdsgruppens arbete är uppskattat. Bättre och snyggare skyltning efterfrågas. Arvids terrass behöver upprustning tycker en annan.
Önskemål om trädgården hänvisas till trädgårdsgruppen som finns på tradgard@morkullan.nu. Styrelsen jobbar med ett projekt som handlar om att skaffa enhetlig skyltning som är anpassad till husets stil.