Regler kring andrahandsuthyrning

13 oktober 2017 Det krävs ett godkännande av styrelsen för att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Det är aldrig tillåtet att hyra ut till Airbnb.

Styrelsen vill påminna om att det finns regler kring att hyra ut sin lägenhet i andra hand. 

Det ligger i föreningens intresse att så många som möjligt av bostadsrättsinnehavarna verkligen också bor i sina lägenheter och är aktiva och ansvarsfulla medlemmar i föreningen. Det är en viktig förutsättning för en väl fungerande bostadsrättsförening.

En omfattande andrahandsupplåtelse i en bostadsrättsförening medför flera problem, anonymiteten ökar. En hyresgäst har i allmänhet mycket litet eller inget intresse för föreningen. Det är svårt att engagera medlemmar som inte bor i huset etc. Styrelsen har därför en restriktiv policy till andrahandsupplåtelse. Styrelsen tillämpar hyresnämndens normer vid sin bedömning av andrahandsupplåtelser.

För att få upplåta din lägenhet i andra hand måste du ha ett godkännande av styrelsen. Godkännande ges till den som har giltiga skäl, enligt Hyresnämndens riktlinjer. Om du upplåter lägenheten utan tillstånd riskerar du att förverka nyttjanderätten.

Giltiga skäl för andrahandsupplåtelse är till exempel:

  • Provsambo (max 1 år, kräver sambons personuppgifter)
  • Arbete på annan ort (max 3 år, kräver intyg)
  • Studier på annan ort (kräver intyg)
  • Upplåtelse till närstående
  • Upplåtelse under en övergångstid för att kunna avsluta en tjänst eller liknande (t.ex. om bostadsrätt förvärvas inför pensionering)

Vid alla ansökningar gäller att:

    • Uppehåll minst 12 månader innan ny period av andrahandsupplåtelser kan påbörjas.
    • Andrahandsupplåtelse beviljas max 12 månader åt gången. Vid studier eller arbete på annan ort krävs därför ny ansökan med intyg varje år.

Det är aldrig tillåtet att hyra ut sin lägenhet via Airbnb. Styrelsen kontrollerar regelbundet att inga lägenheter i föreningen finns ute på airbnb.com och att strida mot reglerna kan i förlängningen vara anledning till uppsägning.