Arbete med att minska felparkeringar

13 oktober 2017 Styrelsen har det senaste året arbetat hårt med att försöka stävja problemet med alla olovliga parkeringar som sker på vår mark.
Vi har tydliggjort skyltningen på alla våra uppfarter och säkerställt att den är korrekt utförd.
Skyltarna informerar om att det är privat mark samt att det är parkeringsfri zon på hela området förutom på de förhyrda p platserna.
 
Styrelsen och p-platsinnehavarna skriver ut kontrollavgifter på så många bilar som möjligt för eventuella överträdelser. Samtliga kontrollavgifter som inte betalas drivs in via ett samarbete med ett inkassoföretag eller tas vidare hos kronofogdemyndighet/tingsrätt om nödvändigt. Detta arbete har det senaste året genererat i en extra intäkt på ca 100 000 kr för föreningen. Vi bedömer att problem kvarstår men ändå har minskat mot tidigare.