Fel i aviseringen

28 juni 2016 Vår ekonomiska förvaltare har missat i hanteringen av avier för månadsavgifter.

Sena avier

Ingen fara, ni som har autogiro påverkas inte. Ni som betalar manuellt får en snävare marginal men kommer inte drabbas av några förseningsavgifter om ni missar att betala med några dagar.

Dubbel debitering för övernattningsrummet

Några medlemmar har debiterats igen för hyra av övernattningsrummet som skett mellan oktober 2015 och januari 2016. Ni behöver inte göra något nu eftersom det kommer nya fakturor men kan själva dra av det överskjutande beloppet redan nu om ni vill. Om ni har autogiro kommer det korrigeras automatiskt.