Fasadrenovering är på gång och en entreprenör har blivit upphandlad

30 mars 2017

Styrelsen har upphandlat Kulturbyggnad AB för att hjälpa föreningen med upphandlingen och projektleda fasadrenoveringen, som  är nödvändig. Dels ligger det i underhållsplanen och dels är en del av fasaden målat med plastfärg som inte är bra för fasaden. Kulturbyggnad AB ägs av Ingvar Hedenrud som har gedigen erfarenhet av byggnader med kulturhistoriskt värde och är även certifierad antikvarisk sakkunnig.

En upphandling har skett. Sex entreprenörer tillfrågades men endast tre kom in med anbud. Föreningen valde att gå vidare med Interoc Fasad AB, dels eftersom de låg bäst till i pris och har goda referenser. Fasaden har inte varit möjlig att besiktiga därför har vi fått in två prisuppgifter, en på lagning och en på hel ompustning. En hel omputsning är upphandlad och budgeterad till ca 9 milj kr.

Fasadrenoveringen kommer ske under två år. Första året sker fasadrenovering på ytorna mot Birger jarlsgatan och Valhallavägen. Fasaden mot Birger Jarlsgatan kommer ske innan semestrarna och fasaden mot Valhallavägen kommer ske efter semestrarna. Under tiden entreprenaden sker kommer bastun och samlingslokalen vara avstängd för att föreningen måste upplåta yta för entrepernören med omklädningsrum och pausrum.

Periodvis kommer parkeringarna längs fasaderna inte att kunna nyttjas.

Det kommer hållas informationsmöte till medlemmar i samband med att ställningarna reses. 

Interoc kommer sammanställa skriftlig information snart, vilket vi kommer förmedla på hemsidan. Hemsidan kommer uppdateras löpande eftersom vi erhåller information, så styrelsen ber er söka information om fasadrenoveringen på hemsidan som uppdateras löpande: Status fasadrenovering.