Balkonggruppen arbetar för att fler ska kunna bygga balkonger

01 november 2016 Balkonggruppen har efter sommaren kommit igång och börjat göra framsteg i arbetet mot fler balkonger på Birger Jarlsgatan 104.

De har träffat entreprenörer, tagit in offerter, pratat med referenser, undersökt gamla ärenden hos Stadsbyggnadskontoret m.m.

De för nu en diskussion om hur de på bästa sätt går vidare i processen tillsammans med den entreprenör som de tror ger oss bäst förutsättningar för ett lyckat projekt. Målet är att så många som möjligt ska få möjlighet att skaffa balkong.

För att tillvarata byggnadens fantastiska karaktär och kulturhistoriska värde har de försäkrat sig om att entreprenörens arkitekter har stor erfarenhet av liknande projekt.

Snart kommer alla medlemmar att få en kallelse till ett informationsmöte om balkongbygge men redan nu kan ni kontakta balkonggruppen  balkonger@morkullan.nu om ni har frågor eller vill engagera er.