Summering av extrastämman

20 maj 2015 Föreningen höll en extrastämma för att bekräfta det tidigare beslutet att ändra stadgarna.

Styrelsens ordförande Patrick Siegbahn valdes till mötesordförande och styrelsens sekreterare Oscar Olssson utsågs till mötessekreterare.

11 röstberättigade deltog på extrastämman som enhälligt beslutade att anta de nya stadgarna enligt kallelsen.