Status i projektet att utveckla källare och vindar

01 augusti 2017 Föreningens detaljplaneändring fick negativt förhandsbesked från Stadsbyggnadskontoret.

Styrelsen fortsätter att utreda frågan och undersöker om bygglov kan vara en bättre väg framåt. Läs mer på projektsidan.