Kallelse till balkongmöte

25 november 2016 Balkonggruppen inbjuder härmed till informationsmöte gällande kommande balkongprojekt onsdagen den 14 december kl 19:00 i möteslokalen vid tvättstugorna.
Mötet syftar till att ytterligare informera och engagera medlemmarna i arbetet med att bygga fler balkonger i föreningen. Entreprenören Balcona kommer finnas på plats och kommer kunna svara på frågor om balkonger, byggprocessen, bygglov etc.
 
Vi vill återigen understryka att målsättningen är att så många som möjligt ska få balkong.
 
Vad: Information om balkonger
Var: I möteslokalen vid tvättstugan
När: 14/12 kl 19:00