Föreningens räntekostnader sjunker ytterligare

10 juni 2015 Styrelsen har omförhandlat 33 av föreningens lån om totalt 55 Mkr.

Föreningens rörliga lån löper med årlig villkorsändringstid i juni. Ytterligare ett bundet lån på 5% löper ut i juli. Efter förhandling med 4 banker lyckades styrelsen pressa ned räntorna ytterligare till 0,48% rörligt och 1,15% på fyra år. Detta innebär att föreningen sparar totalt c:a 200 000 kr mot budgeten för 2015 varav 25 000 kr är effekt av prutning och resterande 175 000 kr en effekt av det låga ränteläget.