Medlemsenkät 2015

19 januari 2015 Styrelsen tar fram en medlemsenkät varje år för att medlemmarna på ett enkelt sätt skall kunna komma med feedback och synpunker på styrelsens arbete och förvaltningen av fastigheten.

Formuläret är avsett för medlemmar i föreningen. Dina svar är viktiga för att vi i styrelsen skall fokusera på rätt saker.

Vi behöver ditt svar senast 2015-02-28.

Gå till enkät.