Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2021

13 april 2021 Ordinarie föreningsstämma hålls onsdagen den 28 april 2021 kl. 19.00 i samlingslokalen i tvättstugan samt via Eastmeet. Vi önskar att så få som möjligt närvarar fysiskt på grund av rådande läge. Mer information finns i kallelsen nedan.

Plats:
Samlingslokalen och virtuellt via programvaran Easymeet. Styrelsens önskan är att så få som möjligt närvarar fysiskt på mötet med hänsyn till smittorisken under rådande pandemi. Önskvärt är att boende som vill närvara fysiskt på stämman meddelar styrelsen sitt intresse senast kl. 17.00 den 28 april antingen via info@morkullan.nu eller via meddelande i styrelsens brevlåda i uppgång N.

Det är juridiskt sett tillåtet att samlas fler än åtta personer vid föreningsstämmor men likväl olämpligt, varför styrelsen uppmanar alla som kan vara med digitalt att vara med digitalt. Det råder även ett lagstadgat krav gällande avstånd och minsta yta per person, varför det är viktigt att så många som möjligt deltar digitalt. (För att ansluta till årsmötet, se bilaga 1 - Easymeet inloggningsmanua.)

Se nedan för kallelse med dagordning och övriga dokument.

Är du mer intresserad av hur en stämma går till kan du gå in och läsa här: Så här fungerar en stämma