Styrelsen undersöker möjligheten till bergvärme

12 januari 2018 Möjlighet att borra tillsammans med grannfastigheten

Fastigheten kommer eventuellt att få bergvärme under 2018. En av grannfastigheterna planerar att borra efter bergvärme och om vi samarbetar med dem kan vi få bergvärme enklare och till en lägre kostnad.