Höjda avgifter för överlåtelser, panter och missade bokningar

27 september 2015 Bolagsverket har nyligen registrerat föreningens nya stadgar som innebär ett höjt tak för vad föreningen kan ta ut i överlåtelseavgift och pantavgift. Styrelsen beslutar därför att höja dessa avgifter samt införa en avgift för outnyttjade bokningar.

Föreningen anlitar idag HSB Stockholm för administrativ förvaltning. Avtalet innefattar bland annat hantering av överlåtelseärenden och panter. Kostnaden debiteras föreningen per ärende som sedan vidarefakturerar samma belopp till medlemmen. På grund av det tidigare taket för avgifterna i stadgarna har föreningen inte haft möjlighet att vidarefakturera hela kostnaden. Delar av kostnaderna för enskilda medlemmars överlåtelser och panter har alltså belastat den gemensamma ekonomin.

I samband med överlåtelser görs även teknisk administration som tidigare belastat den gemensamma ekonomin.

För att säkerställa att medlemmarna i möjligaste mån bär sina egna kostnader har styrelsen beslutat att höja säljarens överlåtelseavgift från 2,5 procent av prisbasbeloppet (pbb) till 5,5 procent samt avgiften för panter från 1 procent till 1,25 procent av pbb. Styrelsen räknar med att föreningen kommer göra en besparing på 90 tkr per år.

I samband med att processen för fakturering för övernattningsrummet lagts upp finns nu även möjlighet för föreningen att utan extra kostnad identifiera och fakturera medlemmar som ej nyttjar bokade tvättrum eller bastun. För att minska svinnet har styrelsen beslutat att införa en avgift på 50 kr för bokningar som ej använts. C:a 20 procent av tiderna i tvättstugan bokas utan att användas. Med denna avgift hoppas vi att det ska bli lättare att hitta en ledig tvättid.


Till nyhetslistan