Uppdatering gällande tvättstugan

03 september 2021 Tvättstugan inklusive samlingslokal och bastu är stängd tills vidare. Förhoppningsvis är det möjligt att öppna tvättstugan temporärt under nästa vecka, exakt dag är okänt just nu. Styrelsen arbetar nu intensivt och parallellt med en tillfällig lösning och har inbokade möten för driftsättning av alternativ tvättstuga snarast samtidigt som tillfällig men säker öppning av tvättstugan förbereds.

 

För närvarande renoveras bjälklaget över tvättstugan. Det innebär att bjälkarna som bär upp asfalten och cementen skulle bytas ut. Innan arbetet inleddes genomfördes en stickprovskontroll för att undersöka skicket på balkarna för att planera hur arbetet skulle fortlöpa. Stickprovskontrollerna av balkarna indikerade att balkarna var i bättre skick än vad som nu framkommit.

Föreningen har kontrakterat en entreprenör med erfarenhet av liknande projekt. Föreningen biträds även av en projektledare samt konstruktör från tredje part för att säkerställa att projektet genomförs korrekt.

När asfalten och fyllnadsmassor nu har grävts bort visar det sig att balkarna är i sämre skick än förväntat och bärigheten är sämre än förväntat. Balkarnas förmåga att bära upp taket är därför försämrad. Bärigheten är så dålig att det föreligger en risk att taket rasar.

Styrelsen blev informerade om läget under fredag förmiddag och beslutade att omedelbart stänga tvättstugan så fort vi hade tillgodogjort oss informationen.

Styrelsen beklagar den uppkomna situationen och har full förståelse för frustrationen och olägenheten som uppstår när tvättstugan hastigt stängs av. För att möjliggöra tvättning har möten med en entreprenör för drift av tillfällig tvättstuga bokats in. Huvudspåret är inte de tillfälliga barackerna som användes under renoveringen av tvättstugan. Taket till den ordinarie tvättstugan har temporärt förstärkts underifrån (stämpning) med start idag (fredag) och arbetet fortsätter på måndag och när taket är stabiliserat kommer tvättstugan troligtvis kunna öppna igen. Öppningen kommer vara tillfällig då arbeten framöver kommer kräva att tvättstugan stängs igen, tidsplanen är dock okänd just nu.

Tvättstugan kommer inte att öppna om inte konstruktören ger sitt godkännande och kan garantera säkerheten.

Styrelsen återkommer fortlöpande med information gällande tvättstugan och arbetar för att snarast möjliggöra tvättning igen.