Styrelsen utreder exploatering av vind och källare

23 februari 2016 Två medlemsgrupper har sedan tidigare drivit frågan om en eventuell exploatering av vinden och källaren. Styrelsen ser stor potential i dessa projekt och har beslutat att driva projekten från föreningens sida.

Det finns uppenbara fördelar i att driva dessa projekt för föreningen. Dagens förråd är svårtillgängliga för många då bara tre trapphus har hiss. Vårt tak är dåligt isolerat och i behov av tätning för att spara på värmekostnaderna. Samtidigt finns det stora pengar i att konvertera ytor till bostäder. Styrelsen räknar med en vinst på 20-30 miljoner samtidigt som större bostadsyta betyder att medlemsavgifterna kan sänkas för nuvarande medlemmar.

Läs mer om vindsprojektet här.

Läs mer om källarprojektet här.