Summering av ordinarie föreningsstämma 2017

01 maj 2017 Styrelsen och valberedningen fick flera nya ledamöter

2017 års föreningsstämma ägde rum den 26 april. Bland det som togs upp kan följande nämnas:

  • Styrelsen fick fyra nya ledamöter: David Ban, Carl Aspernäs, André Nilsson och Ellen Sjöberg.

  • Två styrelseledamöter, Florence Valtersson och Beatrice Lundell, avgick och tackades för sin tid i styrelsen. 

  • Florence Valtersson blev ny ledamot i valberedningen.

  • Caroline Lagerholm blev ny revisorsuppleant.

  • Föreningens ekonomiansvariga berättade att ekonomin är fortsatt god.

  • En motion om att bygga grindar runt fastigheten avslogs.

 

Ett stort tack till alla närvarande för en trevlig stämma!