OVK-anmärkningar 2015

09 september 2015 Vid ventilationskontrollen som gjordes i våras blev det anmärkningar på ventilationen i fastigheten. I lägenheterna består anmärkningarna främst av smuts i kanaler, anslutna fläktar på kanaler, fel typ av ventiler och förbyggda kanaler. Dessa anmärkningar måste åtgärdas och föreningen kommer därför utföra rensning av kanalerna och ev övriga arbeten som bekostas av föreningen i samtliga lägenheter.

Anmärkningar i form av förbyggda kanaler, felaktigt monterade don och fläktar mm är något som respektive lägenhetshavare själv måste se till att åtgärda. 

Vid rensning av kanalerna kommer vi meddela berörda lägenhetshavare om dessa anmärkningar. Sen är det viktigt att detta åtgärdas snarast mäjligt för att undvika onödigt extraarbete och merkostnader. En extern ventilationstekniker kommer att besiktiga utfört arbete.

Måndag den 14 september kommer vi att påbörja rensning av kanalerna med början i uppgång A. Arbetet beräknas pågå under ca 1 månads tid och vi kommer avisera trapphusvis när det är dags. Tillträde till lägenheterna kommer att ske via nyckeltuben.

 

Med vänlig hälsning

Peter Jansson 

Fastighetsförvaltare

070-496 27 17 

info@fastighetsteknik.net


Till nyhetslistan