Service på Comhems vägguttag

13 augusti 2015 Comhem kommer inom kort byta ut antennuttagen i alla lägenheter. Företaget Hakab kommer utföra arbetet i våra lägenheter.

Comhem meddelade styrelsen följande:

Vi önskar göra en del förbättringar i ert fastighetsnät under hösten. I samband med kundärenden har vi uppmärksammat en del brister. Åtgärderna är kostnadsfria för er och utförs inom ramen för vårt serviceavtal. 
En av de viktigaste åtgärderna vi kommer att göra är att byta ut samtliga multimediauttag (antennuttag) i lägenheterna mot s k galvaniskt avskiljda uttag. Dessa uttag är jordade och uppfyller nya krav från elsäkerhetsverket.

Det nya uttaget kommer enligt Hakab vara 3 cm djupare, ha anslutningarna riktade nedåt istället för utåt i lägenheten och förhoppningsvis inte längre ge oss stötar när vi kommer åt det.

Hakab har redan lämnat lappar i våra brevlådor om att de vill låna våra lägenhetsnycklar. De har inte fått styrelsens godkännande för detta utan hänvisas till vår förvaltare för att kvittera ut en "supernyckel" som går till nyckelrören i alla dörrar. På så sätt kan de fiska upp våra extranycklar utan att vi behöver vara på plats. Mer information om när och hur det går till kommer Hakab vara avsändare av.