På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Summering av medlemsenkät 2016

21 januari 2016 Årets enkät fick lika många svar som förra året, 38. Vi summerar här en del av synpunkterna och ger styrelsens kommentarer.

En sammanställning av de senaste årens betyg finns att läsa här.

 • Styrelsens arbete är fortfarande uppskattat. Insatserna för att höja intäkter och sänka kostnader nämns av flera medlemmar.

 • Några medlemmar efterfrågar generösare policy för andrahandsupplåtelser.
  Styrelsen arbetar på att ta fram detta.

 • Många känner inte till eller har inte varit i kontakt med HSB Servicecenter.

 • Snöröjningen fungerar bra.

 • Källsorteringsrummet är fortfarande mycket uppskattat. Något ansträngt när många dumpar större möbler i återanvändningshörnan. Ännu tydligare skyltning efterfrågas. Styrelsen tar till sig av kritiken och fortsätter diskutera möjligheter att förtydliga skyltningen och minska dumpningen.

 • Städningen har blivit bättre men det slarvas i hörnen och ibland städas bara bottenvåningen menar någon. Medlemmar irriterar sig fortfarande på andras sopor och smuts som kommer av andras renoveringsarbeten.
  Styrelsen uppmanar medlemmar som är missnöjda med städningen att maila foton till styrelsen. Om grannar smutsar ner får man gärna prata direkt med grannen.

 • Medlemmarna efterfrågar städning av tvättmedelsfacken samt mer städutrustning.
  Styrelsen ser att det finns en del irritation kring maskiner som går sönder och igensatta tvättmedelsbehållare. Styrelsen förhandlar om att inkludera städning av facken samt skall se till att städutrustningen hålls komplett.

 • Bastun används av få och flera undrar om ytan inte kan nyttjas till något bättre.
  Tvättstugan kommer förmodligen göras om från grunden inom några år. Det är därför inte aktuellt att riva ut bastun.

 • Medlemmarna har varit nöjda med Bahnhof trots strulet i installationsfasen.

 • Övernattningsrummet är uppskattat men det efterfrågas en TV samt en mini-kyl.
  Styrelsen skall undersöka möjligheterna att komplettera med det.

 • Medlemmarna uppskattar det nya hobbyrummet.

 • Medlemmarna tycker att det är trångt i cykelställen utomhus och i källaren.
  Styrelsen är medveten om problemen och överväger att komplettera den årliga cykelrensningen med bättre planlösning och hängkrokar i källaren.

 • Fastighetsförvaltare Peter Jansson är fortfarande mycket uppskattad bland medlemmarna.
  Och även av oss i styrelsen!

 • Trädgården anses viktig och trädgårdsgruppens arbete är uppskattat. Arvids terrass behöver upprustning tycker en annan. Enhetlig skyltning efterfrågades redan föregående år. Önskemål om trädgården hänvisas till trädgårdsgruppen som finns på tradgard@morkullan.nu. Styrelsen har bordlagt projektet som handlar om att skaffa enhetlig skyltning som är anpassad till husets stil tills vi har mer resurser att jobba med frågan.


Till nyhetslistan