Årsstämma den 22 april 2020 kl 19.00

29 januari 2020 Den 22 april ses vi i vår samlingslokal för år 2020 årsstämma för BRF Morkullan. Vi bjuder in alla medlemmar för att vara med och se på året som har gått men också för att göra sin röst hörd i det kommande året.

Redan nu kan du kontakta valberedningen om du vill engagera dig i förtroendeposter inom styrelse, valberedning eller internrevision. Vill du vara med i trägårdsgruppen kontaktar du dem.

Om du vill skicka in en motion till årsstämman är det viktigt att den kommer till styrelsens kännedom per e-post: info@morkullan.nu senast 2020-02-29 eller via föreningens brevlåda som finns vid expeditionen. Märk då med datum och skicka in senast 2020-02-29.