Kallelse till föreningsstämma

08 april 2015 Ordinarie föreningsstämma hålls onsdagen den 22 april 2015 kl 19.00 i samlingssalen i tvättstugan.

Se nedan för kallelse med dagordning och övriga dokument. Glöm inte att ta med legitimation till stämman.

Såhär fungerar en stämma.

Styrelsens förslag till ändring av stadgar avser följande fem punkter:

  • Föreningsstämman skall välja föreningens ordförande.
  • En höjning av maxtaket för den avgift som säljaren debiteras vid en överlåtelse från tidigare 2,5% till 7% av ett prisbasbelopp. Syftet är att säkerställa att föreningens gemensamma ekonomi inte belastas av kostnader för administration som enskilda medlemmar orsakar vid överlåtelser.
  • En höjning av maxtaket för den pantsättningsavgift som medlem debiteras vid tillägg eller ändring av pant från 1% till 1,5% av ett prisbasbelopp.
  • En ny avgift för andrahandsupplåtelse får debiteras av föreningen om maximalt 10% av prisbasbeloppet per år.
  • Vid föreningens eventuella upplösning skall tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till andelarna istället för insatserna.