Stort tack!

18 augusti 2017 Vi vill framföra ett stort tack till alla er som hjälper till att hålla ordning i källsorteringsrummet. 

Vi vill också rikta ett speciellt tack till Anette Syrén, David Ban och Amandio Lopes. De hjälper oss att hålla ordning i vår omtyckta återanvändningsstation genom att sortera och bära kläder till insamlingsställen. Tack för ert engagemang! 

Vill ni också engagera er i föreningen på ett eller annat sätt? Skriv till info@morkullan.nu och berätta kort vad ni skulle vilja hjälpa till med.